Laat GVA Garage Vink Asten u tijdig per e-mail informeren over uw APK.

APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Hier vindt u meer informatie over de APK, wanneer en hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden, het keuringsrapport  en de keuringseisen.

De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994. De wet- en regelgeving kunt u inzien op de website overheid.nl.

Wanneer auto APK keuren?

Voertuigen van na 1 januari 2005

  • een benzineauto hoeft pas voor de eerste keer gekeurd te worden na 4 jaar, daarna twee keer om de 2 jaar en vervolgens elk opvolgend jaar;
  • een dieselauto heeft de eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks.

Voertuigen van voor 1 januari 2005

  • de keuringplicht geldt pas na 3 jaar, en daarna jaarlijks;
  • is uw auto ouder dan 30 jaar, dan geldt een 2 jaarlijkse APK;
  • voor auto’s die geregistreerd zijn voor 1 januari 1960 geldt geen keuringsplicht meer.

 

U kunt uw auto tot 2 maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw auto meer dan 2 maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt de auto een nieuwe APK-vervaldatum.

Waarop wordt mijn auto tijdens de APK gekeurd?

Tijdens de keuring komen de veiligheids- en milieuaspecten van uw auto aan bod. Uw auto wordt op een groot aantal punten gekeurd. Bij de banden wordt bijvoorbeeld gekeken naar de diepte van het profiel en eventuele beschadigingen. De APK-keurmeester bekijkt ook of uw auto voldoet aan de milieueisen en of uw auto op de juiste wijze is geregistreerd. Voor een uitgebreid overzicht van de keuringspunten kunt u terecht op www.rdw.nl/apkregelgeving.

APK

Het keuringsrapport

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw auto is goedgekeurd of afgekeurd. Op het keuringsrapport staan of er reparatie- dan wel afkeurpunten zijn. Ook kunnen er op het rapport adviespunten en reparatieadviespunten staan. Adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden. Wel moet er binnen afzienbare tijd aandacht besteed worden aan het vervangen of repareren van onderdelen.

Een reparatieadviespunt is bijvoorbeeld een advies met betrekking tot het niet functioneren van een airbag- of gordelspansysteem.
Sinds juli 2008 is het in Nederland niet meer verplicht het rapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europse landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport. Daarom is het belangrijk dat u het rapport toch goed bewaart. Bent u het keuringsrapport kwijtgeraakt? U kunt voor een vervangend rapport terecht bij het bedrijf dat uw auto heeft goedgekeurd, of bij de RDW.

Wie controleert of de keuring goed wordt uitgevoerd?

De RDW controleert of APK-keuringen goed zijn uitgevoerd. Dit gebeurt onder meer steekproeven.
Als uw auto voor een steekproef is geselecteerd, bent u verplicht hieraan mee te werken. De APK-controleur van de RDW is binnen 90 minuten bij uw auto aanwezig. Er worden jaarlijks meer dan 200.000 steekproeven uitgevoerd.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het resultaat van de APK?

Als u het niet eens bent met de goed- of afkeuring van uw auto, dan kunt u een herkeuring aanvragen bij de RDW. Aan een herkeuring zijn kosten verbonden. U krijgt het bedrag terug als een voertuig inderdaad ten onrechte is goed- of afgekeurd. U heeft het keuringsrapport nodig om tegen het resultaat van de keuring in beroep te gaan.
Let op: als u het niet eens bent met de afkeuring van uw auto, dan moet u direct in beroep gaan bij het RDW APK-Centrum Nederland.

Back to top